ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 17 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center แก่ผู้ปกครองนักเรียน 15 พ.ย. 65
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดกระทง ในวันลอยกระทง ณ เทศบาลมาบอำมฤต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 14 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดี คุณครูสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู 24 ต.ค. 65
รับนักศึกษา TCAS' 65 รอบ 1.2 21 ต.ค. 65
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยนายสุพิมล โพธิจันทร์ นำคณะครูแกนนำและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) 09 ต.ค. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 02 ต.ค. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 02 ต.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางพรพนา แดงสกล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน