โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในกิจกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.22 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.79 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.6 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.43 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.54 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.32 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์การบริหารจัดการและพัฒนางานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.68 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.7 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.18 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.48 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.62 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สําหรับการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.61 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.49 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน โรงรถ และสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนมาบอํามฤต วิทยา โดยวิธีคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.57 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.74 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(กิจกรรมการรักษา และพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.97 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.23 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.16 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์และล้างแอร์ติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.71 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.55 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอร์แบบติดผนังในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ?ม บริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.43 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน พัฒนาระบบบริหารเเละจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.12 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือก รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.44 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สําหรับห้องวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.41 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.88 KB
ประกาศโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามขอบข่ายภารกิจงานบริหารวิชาการในโครงการพัฒนาระบบ บริหารเเละจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB