โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน

นางสาวศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

ครูพวงทิพย์ ชูเสนห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวสิริกาญน์ ระวังภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4