โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสิริกาญน์ ระวังภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0814534497