ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมูลร้านค้าจำหน่าย "ขนมหวาน" โรงอาหารโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงอาหาร โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดกระทง ในวันลอยกระทง ณ เทศบาลมาบอำมฤต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ขอแสดงความยินดี คุณครูสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู
รับนักศึกษา TCAS' 65 รอบ 1.2
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยนายสุพิมล โพธิจันทร์ นำคณะครูแกนนำและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 2 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครธุรการโรงเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 18 - 24 สิงหาคม 2565
ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาชนเเห่งชาติครั้งที่ 37
ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
วันความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
ร่วมส่งกำลังใจ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
วันนี้ในอดีต วันอาภากร