โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 18 - 24 สิงหาคม 2565
ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาชนเเห่งชาติครั้งที่ 37
ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
วันความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
ร่วมส่งกำลังใจ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
วันนี้ในอดีต วันอาภากร
เด็กดี ศรี มว.
กิจกรรมปฐมนิเทศสร้างสุข
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อสอบถามครูที่ปรึกษาและสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนได้ดังนี้
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชุ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ online (เรียนที่บ้าน)
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)
ประกาศปิดการเรียนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน) ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน on site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 17 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลและการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์" วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔