โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางโสภี ดีบุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพีระฎา ถนอมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2