ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอน Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2565,21:05  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล ประเภท Oral Presentation ผลงานที่เป็นเลิศ เรื่อง การดึงศักยภาพ เติมเต็มด้วย Growth Mindset สู่อนาคต 4.0 ในงานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิ
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:32  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 5 จาก 27 โรงเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:32  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:31  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2019
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:30  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ Category Award 21019 สาขา Abstraction ด้านการเลือกใช้รูปแบบ และขั้นตอน ในการแก้ปัญหา โครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2019
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:30  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ในการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:29  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:28  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลครูดีเด่นเชิงประจักษ์ โล่โล่รางวัลครูดเด่นวิทยาศาสตร์ โล่รางวัลครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.11
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,12:20  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทนวัตกรรมด้านการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพม.11
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,11:57  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..