ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ฺBest Practice for Active Learning) ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณี ชูคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,21:35  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,21:32  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ฺBest Practice for Active Learning) ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,21:31  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ฺBest Practice for Active Learning) ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,21:25  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ฺBest Practice for Active Learning) ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูแกนนำ ระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2565,21:20  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอน Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2565,21:05  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล ประเภท Oral Presentation ผลงานที่เป็นเลิศ เรื่อง การดึงศักยภาพ เติมเต็มด้วย Growth Mindset สู่อนาคต 4.0 ในงานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิ
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:32  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 5 จาก 27 โรงเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:32  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:31  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2019
ชื่ออาจารย์ : นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:30  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..