โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุติรัตน์ รัตนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษิณี สุจจิตร์จูล
ครู คศ.2

นางพรรณี ชูคง

นายอุดมศักดิ์ หล่อศิรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

Teacher Leo

นางสาววิรดา ลัดดาวงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4