โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR มาบอำมฤตวิทยา ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 48408
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48271
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 33.62 KB 48509
ตัวอย่าง การเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.05 KB 48389
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมม ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 48260
แบบฟอร์มการเขียนโครงการใหม่-ผอ-รักษิณา Word Document ขนาดไฟล์ 23.25 KB 48345
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.64 KB 48261
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.24 KB 48080
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.16 KB 48193
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 46.2 KB 48075
แบบฟอร์มรายงานการไปประชุมสัมนาศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.84 KB 48388
แบบฟอร์มรายงานการไปประชุมสัมนาศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 32.01 KB 48265
โลโก้ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา JPEG Image ขนาดไฟล์ 51.83 KB 48233
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 32.11 KB 48394