โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสามารถ แก้วพิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวจันจิรา สุขเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1