โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
คณะผู้บริหาร

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพิมล โพธิจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโสภี ดีบุก

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชร

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์

นายเอกชัย มากยอด

นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
ครู คศ.2