โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
คณะผู้บริหาร

นางรักษิณา ยอดมงคล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโสภี ดีบุก

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชร

นางสาววิเศษลักษณ์ เตื้องวิวัฒน์

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์

นายเอกชัย มากยอด