โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสมาสต์
31 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 แข่งขันกีฬาสี
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
24 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1