โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65 วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕