โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุกดาวรรณ วรชิตย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ปี 2562
ระดับชั้น :