โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร