ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดกระทง ในวันลอยกระทง ณ เทศบาลมาบอำมฤต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ขอแสดงความยินดี คุณครูสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู
รับนักศึกษา TCAS' 65 รอบ 1.2
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยนายสุพิมล โพธิจันทร์ นำคณะครูแกนนำและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 2 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครธุรการโรงเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 18 - 24 สิงหาคม 2565
ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาชนเเห่งชาติครั้งที่ 37
ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
วันความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
ร่วมส่งกำลังใจ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
วันนี้ในอดีต วันอาภากร
เด็กดี ศรี มว.
กิจกรรมปฐมนิเทศสร้างสุข
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล