ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวไทย)
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ
Regarding the Result of the Selection of The Foreign Teacher.
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)
Announcement: List of Eligible Applicants for Interview (Foreign Teacher Position)
Mapammaritwittaya School Announces: Mapammaritwittaya School is in need of qualifiled native English speaking teachers.
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พ.ศ.2566
คำสั่งโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ที่ 62/2566 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการพิจารณาการประมูลร้านขนมหวาน โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2566
ประมูลร้านค้าจำหน่าย "ขนมหวาน" โรงอาหารโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงอาหาร โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดกระทง ในวันลอยกระทง ณ เทศบาลมาบอำมฤต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ขอแสดงความยินดี คุณครูสมบูรณ์ อุบลกาญจน์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู
รับนักศึกษา TCAS' 65 รอบ 1.2
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยนายสุพิมล โพธิจันทร์ นำคณะครูแกนนำและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 2 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ