ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นางอิสรีย์ อิฐกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวู้ดบอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of The Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 2 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครธุรการโรงเรียน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 18 - 24 สิงหาคม 2565
ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน ชนะเลิศ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาชนเเห่งชาติครั้งที่ 37
ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
วันความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียน
ร่วมส่งกำลังใจ การเเข่งขันวู้ดบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37
วันนี้ในอดีต วันอาภากร
เด็กดี ศรี มว.
กิจกรรมปฐมนิเทศสร้างสุข
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อสอบถามครูที่ปรึกษาและสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนได้ดังนี้
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชุ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ online (เรียนที่บ้าน)
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)
ประกาศปิดการเรียนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน) ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน on site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 17 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ