โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปณตพร มีแต้ม

นายเอกชัย มากยอด

นายจริน จู้ห้อง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2