โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปณตพร มีแต้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายเอกชัย มากยอด
ครู คศ.1

นายจริน จู้ห้อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1