โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจริน จู้ห้อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0810913658
อีเมล์ : charinjuhong@gmail.com

นายเอกชัย มากยอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2