ภาพกิจกรรม
วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับนานาชาติในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะ
วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับนานาชาติในงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
(A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Student Competencies)
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชุมพร
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา นำเสนอโปสเตอร์วิจัย และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ
“ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สร้างนวัตกร สรรสร้างนวัตกรรม สู่อาชีพ”
"Active Teaching and Learning to Innovators and Career Innovation"

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2566,11:50   อ่าน 32 ครั้ง