ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา


วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวรณิษฐา หนูภักดี รองผู้อำนวยการ นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
      ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน
      ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า
             นักเรียนมาใช้สิทธิ์จำนวน 685 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 100 คน
 
      อันดับที่ 1 หมายเลข 3 พรรคคะวะโต ได้รับ 209 คะแนน
      อันดับที่ 2 หมายเลข 1 พรรคสักครู่ ได้รับ 199 คะแนน
      อันดับที่ 3 หมายเลข 2 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา ได้รับ 177 คะแนน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:37   อ่าน 154 ครั้ง