ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจำนวนหนึ่ง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565วันอังคาร ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจำนวนหนึ่ง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ณ บริเวณสระน้ำเขากรมหลวงฯ ตรงกันข้ามโรงพยาบาลมาบอำมฤต ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้นายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต
เป็นประธานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
        สำหรับโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาได้ส่งนักเรียนร่วมการแสดงบนเวทีจำนวน 1 ชุด และประดิษฐ์กระทงส่งเข้าประเภทสวยงามจำนวน 1 กระทง ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:34   อ่าน 138 ครั้ง