ภาพกิจกรรม
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัลระดับ #ดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา สหวิทยาเขตชุมพร 1 ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice for Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ได้รับรางวัลระดับ #ดีเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา สหวิทยาเขตชุมพร 1
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice for Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learnig) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร วันที่ 7 ตุลาคม 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:25   อ่าน 156 ครั้ง