ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และร่วมปรึกษาหารือในการ
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และร่วมปรึกษาหารือในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแด่ผู้บริหารและครูที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา   เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,17:20   อ่าน 170 ครั้ง