ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่าย ในรูปแบบ On-site โครงการอบบ่มเพาะนักเรียน “Student for Engineering Pathway”โดยหน่วยงาน AIOT คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่าย ในรูปแบบ On-site โครงการอบบ่มเพาะนักเรียน “Student for Engineering Pathway”

โดยหน่วยงาน AIOT คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ หารลาดกระบัง ร่วมกับสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอแมค วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,11:22   อ่าน 68 ครั้ง