โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่