โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นายชรินทร์ จันทวี
พนักงานขับรถ

นายธนัช คล้ายเรไร
นักการภารโรง

นางสาวกมลชนก ชูศรี
ธุรการโรงเรียน