โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดส
     ตามที่ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563  และทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 
     บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จะดำเนินการจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  โดยให้มาทำสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ ที่  2  มีนาคม  2563  ณ  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,11:20   อ่าน 260 ครั้ง