รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 861.88 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 799.81 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 818.25 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 831.6 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 810.78 KB