หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีพ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.16 KB
Adobe Acrobat Document วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 384.82 KB