โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย อภิชาติ สำราญอินทร์ (ตัวใหญ่)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 33
อีเมล์ : oop001xcc@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม