ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา โรงเรียนมาตรฐานสากล
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 19 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 17 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการปฏิบัติใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center แก่ผู้ปกครองนักเรียน 15 พ.ย. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางพรพนา แดงสกล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริตโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูล-กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน